Projekt

Teater Aros

Teater Aros

Teater Aros är en ideell förening som arbetar för att förändra och förbättra samhället genom teater. Under det senast halvåret har vi jobbat med Shakespeares Trettondagsafton och avslutade hela arbetet med en turné i Uppland – bland annat på Gottsunda Dans och teater – och i Malmö.

Genom Bygg för framtidens fantastiska stöd åkte ensemblen till Malmö och erbjöd ungdomarna en riktig upplevelse i staden samt investerade i ny rekvisita.

”Initiativet som Bygg för framtiden har tagit är ett sätt att möjliggöra nya upplevelser och erfarenheter som många barn och unga annars aldrig skulle komma i kontakt med. När företag engagerar sig i civilsamhället på det sättet blir man påmind om att vi alla lever och verkar tillsammans!” – Janya Cambronero Severin