Projekt

Syskonskap

Syskonskap

SyskonSKAP skapades under våren 2017 och är en kreativ plattform för unga i Gottsunda. Plattformen drivs av konstnärerna José David Hildebrand och Mireya Monserrat Escanilla, som under året arrangerar konstnärliga workshops, filmvisningar och samtal i stadsdelen.

Syftet med projektet är att inspirera barn och unga att själva ta kontrollen över sin personliga utveckling och roll i samhället.
SyskonSKAP vill bidra till en ökad känsla av egenmakt och självförtroende hos unga genom estetiska processer och pedagogiska samtal.

Bygg för framtiden har hjälpt detta projekt med inköp av fotoutrustning för att under år 2 kunna utveckla den digitala konstundervisningen för unga i Gottsunda.