Projekt

Posei utan gränser

Poesi utan gränser är en poesitävling för skolungdomar på högstadiet och gymnasiet i Uppsala län. De får skriva egna dikter på vilket språk de vill utom engelska: ett språk de lär sig i skolan eller ett annat modersmål än svenska. Under de tio år som Poesi utan gränser har funnits har man på finalen fått lyssna till dikter på ett trettiotal olika språk.

”Bygg För Framtiden har tagit ett viktigt initiativ genom att vilja satsa på ungdomar. Många inser nog att det är ungdomen som är vår framtid men det innebär tyvärr inte att det är så många som är villiga att engagera sig. Tänk om fler kunde agera lika framsynt som Bygg För Framtiden!” – Birgit Harling

Bidraget kommer att användas till att slutföra finalen på UKK i Uppsala den 30e Mars 2019.