Genomförda projekt

Nedan är de projekt som Bygg För Framtid har varit med och hjälpt.

 

Kultur och Fritid

Events och Workshop

Byggprojekt

Cykelkul

Under våren 2017 startade Cykelkul som ger skolbarn möjlighet att lära sig cykla i Relitahallen. Vid tre tillfällen fick grupper träna i teknikbana, cykla en rundtur tillsammans med trafikmärken och blev undervisade i teoretiska kunskaper om hur vi ska bete oss i trafiken av en polis. 

Bygg För Framtiden fick hjälpa projektet Cykelkul ekonomiskt så det kunde utvidgas och ta emot 50 fler barn att lära sig trafiksäkerhet.  Även så hjälpte Bygg För Framtidens bidrag till bussresor och ledarkostnader.

Syskonskap

SyskonSKAP skapades under våren 2017 och är en kreativ plattform för unga i Gottsunda. Plattformen drivs av konstnärerna José David Hildebrand och Mireya Monserrat Escanilla, som under året arrangerar konstnärliga workshops, filmvisningar och samtal i stadsdelen.

Syftet med projektet är att inspirera barn och unga att själva ta kontrollen över sin personliga utveckling och roll i samhället.
SyskonSKAP vill bidra till en ökad känsla av egenmakt och självförtroende hos unga genom estetiska processer och pedagogiska samtal.

Bygg för framtiden har hjälpt detta projekt med inköp av fotoutrustning för att under år 2 kunna utveckla den digitala konstundervisningen för unga i Gottsunda.